top of page
פרצופים

אומרים שהכלבים דומים לבעליהם. עוד כילדה פיתחתי תאוריה אישית שכפות הרגליים הנם בעלי מאפיינים זהים לתווי הפנים של בעליהם.

הפכתי אובססיבית בעת מפגש עם אנשים, להתבונן בכפות רגליהם על מנת להשוות לפניהם.

מתוך תאוריה זו יצרתי את סדרת הצילומים של כפות הרגליים.

bottom of page